آموزش صفر تا صد طراحی سازه با نرم افزارهای Safe & Etabs

آموزش صفر تا صد طراحی سازه با نرم افزارهای Safe & Etabs

انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی، دوره جامع آموزش صفر تا صد طراحی سازه با نرم افزارهای Safe & Etabs را برگزار می‌کند. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، پرکاربردترین نرم افزار طراحی سازه در سر تا سر دنیا نرم افزار محاسبات ساختمان ETABS/SAFE (ایتبس و سیف) است لذا آموزش و یادگیری این نرم افزار